Radost

Nudiš samo pravu istinsku radost.
Ona nije osmjeh od uha do uha.
Ona je radost tek napuklog srca.
Nije na licu koliko pokreće biće.
Ipak ona odsjeva i kad sunce ne sviće.
Radosti vaše nitko vam oteti, kršćani, neće
sve dok Spasitelj vaš sije Riječi sreće.

s. M. Anamarija Vuković

Prethodni
  Ti si…
Sljedeći
Horizonti  
  Duhovna misao