Mudrost

Čovjek koji je nezadovoljan nije sretan.
Ako uvijek pronalazimo u drugima nesavršenosti propuštamo priliku biti savršeni.
Ako upiremo prstom u drugoga još više upiremo u sebe.
Mudrost se uvijek opravda.
Molim jutros Mudrost da bude dio mene,
molim za pronicavost, za poniznost i blagost.
I onih trenutaka oslobođenje kad poželim upirati prstom da Mudrost bude vodilja, a
Bog jedini u kojeg upirem pogled.

s. M. Anamarija Vuković

  Duhovna misao