... spremna sam!

Spremna sam, Isuse, i krv svoju dati i sve časove svoga života; pretrpjeti sve boli i žrtve da tebe, predobra Ljubavi, svi spoznaju i uzljube i tako budu vječno u tebi sretni.I ti si, Isuse bio sam, ali si imao svoju milu majku i svetog Ivana, koji te u boli nije ostavio. Hvala ti, dragi sveti Ivane, što si bio vjeran Isusu!

Bl. Marija Propetog Isusa Petković

  Duhovna misao